Achter de schermen

Vrienden van het Bureau voor Lokale Zaken krijgen een kijkje in de keuken van de onderzoeksjournalistiek. Van enkele onderzoeken publiceren we artikelen, blogs, verslagen, podcasts en vodcasts over de voortgang van het onderzoek. Op die manier krijg je inzicht in het journalistieke proces en steun je financieel de journalisten.

Welke methodes en technieken gebruiken de onderzoekers en waarom? Welke journalistieke keuzes worden er gemaakt? Tegen wat voor problemen lopen de journalisten op tijdens het onderzoek? Zie bijvoorbeeld de tijdlijn: Over de zoektocht naar historische buurthuisgegevens in Amsterdam Zuidoost .

Je kunt de journalisten volgen en vragen stellen. Ook kun je bijdragen aan het onderzoek door informatie te geven of te helpen met het verzamelen en analyseren van data. Door middel van notificaties wordt je geattendeerd op updates van de dossiers die je volgt.

Dit deel van de website is besloten en alleen toegankelijk voor leden. Voor 60 euro per jaar kun je lid worden.

Achter de schermen kun je op dit moment o.a. deze onderwerpen volgen:

De energietransitie
De energietransitie is hét thema de komende vier jaar. Duizenden huizen moeten worden geïsoleerd, worden afgesloten van het gasnet, van warmtepompen voorzien. Er moet fors worden geïnvesteerd in beter OV, in fietsvoorzieningen, in elektrisch rijden. En steeds is de vraag: wie betaalt dat? En wie profiteren ervan?

De Omgevingswet
In 2012 dient bij de Nederlandse gemeenten de Omgevingswet in werking gesteld te zijn. Hoever zijn de gemeentes met het organiseren van die wet. Wordt deze wet voor een derde keer uitgesteld? En wie gaat dat betalen?

Vervuilde grond
Er zijn naar schatting 250.000 vervuilde locaties in Nederland. Wat zit daar eigenlijk onder de grond? Weten we eigenlijk wel zeker wat er onder de grond ligt?
Met de groei van gemeentes worden de voormalig vuilstortplaatsen die vaak net buiten de bebouwde kom gelegen liggen heel waardevol. Wat gaat er met die grond gebeuren? Gaan we daar op bouwen? Wordt er wel voldoende gesaneerd?

Bureau Leiden RijnlandRoute
De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg moet knelpunten oplossen en de doorstroming garanderen in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Veel bezwaarmakers vinden dat de keuze voor de RijnlandRoute is gebaseerd op een onjuiste analyse. Ze twijfelen aan de verkeersprognoses. Ook zouden alternatieven voor de weg onvoldoende onderzocht zijn. De weg wordt aangelegd door de provincie Zuid-Holland, maar de gemeente Leiden heeft beloften gedaan aan met name de Stevenshof, namelijk dat de nieuwe weg niet te horen, te zien en te ruiken mocht zijn. Volgens bewoners heeft de gemeente weinig gedaan om die toezegging waar te maken. In een reeks artikelen en podcasts die gepubliceerd zullen worden op de website van het Leidse Bureau voor Lokale Zaken, het Leidsch Dagblad en UnityFM, maken we een reconstructie van de besluitvorming. Hoe komt het dat de gemeente Voorschoten voor haar bevolking voor elkaar kreeg dat de, aanvankelijk op het maaiveld bedachte weg, in een tunnel onder de gemeente door gaat? Hoe kan het dat de gemeente Leiden genoegen heeft genomen met een open weg, vlak langs de wijk Stevenshof?